Δ.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

 
 
 
 

Εταιρικό Προφίλ

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τον όμιλο και την εταιρία, μπορείτε να επισκεφτείτε το web site της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. (www.bitros.gr)